Tuesday, November 1, 2011

Ghuraba (Stranger) Nasheed By Shaykh Ahmed Al Ajmi


Ghurabaa Ghurabaa  (repeat)

Ghurabaa’ wa li ghairillaahi laa nahnil jibaa
Ghurabaa' war tadhainaa haa syi’aaran lil hayaa  

Inta sal ‘anna fa inna laa nubaali biththughaa
Nahnu jundullaahi dawman darbunaa darbul-ubaa

Ghurabaa Ghurabaa  (repeat)

Lan nubaali bil quyuud, bal sanamdhii lil khuluud (repeat)
Fal nujaahid wa nunaadhil wa nuqaatil min jadiid
Ghurabaa’ hakadzal ahraaru fii dunya-al ‘abiid (repeat)

Ghurabaa Ghurabaa  (repeat)

Kam tadzaakarnaa zamaanan yawma kunna su’adaa`
Bi kitaabillaahi natlu-hu shabaahan wa masaa`(repeat)

Ghurabaa Ghurabaa  (repeat)5 comments:

  1. Thank you brother Allah bless you.. Ameen

    ReplyDelete
  2. The true Ghuraba are in the mountains and deserts and jungles, and unfortunately we r well known at internet, alas!

    ReplyDelete